ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ปฐมนิเทศ ผู้ได้รับการเรียกตัวเพื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้ผู้มารายงานตัว จำนวน ๒๖ คน และไม่มารายงานตัวจำนวน ๖ คน

IMG_9906 IMG_9910 IMG_9911 IMG_9912 IMG_9916 IMG_9919 IMG_9924 IMG_9933

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช   นิสังกาศ      กำกับ

วุฒิศักดิ์   พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร      อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา