ประชุมผู้บริหารอำเภอคลองหาด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคลองหาด

ประชุม ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

โดย ท่าน ผอ.เทพพิทักษ์  ดำรงธรรม เป็นประธานการประชุม

14088

14093 14080

14079

14082

14083

14085

ติดต่อเรา