โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL)

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) เครือข่ายสองขุนเขา ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ในวันที่ ๑๘-๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ โดยมี นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  เป็นประธาน

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

วันชาติ  วนิชชากร    ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา