ประชุม อกคศ.สพป.สก๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ  โดยมีนายวินัย รื่นกลิ่น เป็นประธาน

IMG_9546 IMG_9547 IMG_9548 IMG_9549 IMG_9550 IMG_9551 IMG_9552 IMG_9553 IMG_9554 IMG_9555

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา