โครงการธรรมะสัญจร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
พระครูสถิตสีลาภรณ์ อินทโชติ รองเจ้าคณะฯ จังหวัดสระแก้ว และคณะ
ได้มาแสดงธรรมะ ณ โรงเรียนบ้านเทศมงคล
ตามโครงการธรรมะสัญจร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
หัวข้อ “ศีล ๕ พาชีวีมีสุข”

 

นางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ได้นำคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเทศมงคล เข้าร่วมกิจกรรม และฟังธรรมเทศนาอย่างพร้อมเพรียง
S__10010664 S__10010662 S__10010666 S__10010658 S__10010655 S__10010654 S__10010652 S__10010651 S__10010650 S__10010648 S__10010649 S__10010647 S__10010645 S__10010642 S__10010640 S__10010634 S__10010639 S__10010638 S__10010636 S__10010632 S__10010630 S__10010631 S__10010628 S__10010627 S__10010661 S__10010660 S__10010644 S__10002932

ติดต่อ สพป.สก.1