***ธรรมะสัญจร***

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

รับฟังธรรมเทศนา ในโครงการธรรมะสัญจร….

b2

b4

b6

b7

b3

b8

b5

…………………………………………………………………………….

ติดต่อ สพป.สก.1