รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

แจ้งรายชื่อโรงเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา