นิเทศโรงเรียน

ทางโรงเรียนบ้านคลองทรายได้รับการตรวจเยี่ยมจากท่านศน.ประไพ   ฉายอรุณ

เรื่อง การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานตามนโยบาย

1517510_857897874287002_1917790095595133419_n 11036569_1700072306879292_8234408043222435979_n 11742629_1700072156879307_3552747479089419891_n 11752332_1700072363545953_1611105650409456529_n 11754693_1700072063545983_1651466020275888859_o

 

Message us