ส่งบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้ รร. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตามหนังสือ สพป. สก . เขต 1 ที่ ศธ 04153/ ว2620

ลว .20 ก.ค. 58

1.อำเภอเมือง

2.อำเภอเขาฉกรรจ์

3.อำเภอคลองหาด

4.อำเภอวังน้ำเย็น

5.อำเภอวังสมบูรณ์     คลิกที่นี้ 1 2 3 4 5

ติดต่อเรา