กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

17 กรกฎาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ากะบากและ อสม. ร่วมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และหยอดทรายอะเบทให้แก่คนในชุมชนบ้านคลองน้ำเขียวและบ้านปางสีดา พร้อมทั้งแจกแผ่นพับความรู้ให้แก่ประชาชนให้ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดูแลและปฏิบัติตนในหน้าฝนนี้

68194_956986244364508_4297363763234750614_n

11755729_956985917697874_1847737233494953960_n

389983

389984

389985

 

 

11755811_956983394364793_4464153469661329127_n

ติดต่อเรา