โรงเรียนบ้านคลองอุดม เดินรณรงค์เด็กไทยฟันดี

 

โรงเรียนบ้านคลองอุดม ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กนักเรียน จึงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเด็กไทยฟันดี โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กนักเรียนอย่างสม่ำเสมอจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและชุมชน ได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ พร้อมให้ความรู้กับนักเรียนและชุมชน ในวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

b c

 

ติดต่อเรา