ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านการสืบเสาะ

นายเรือง จันทพันธ์ รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

IMG_9646 IMG_9647 IMG_9648 IMG_9649 IMG_9651 IMG_9655 IMG_9656 IMG_9657 IMG_9660 IMG_9661 IMG_9665 IMG_9671 IMG_9679 IMG_9681 IMG_9682 IMG_9684 IMG_9685

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ    กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช  ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี  ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร   อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา