(เพิ่มเติม) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่โรงเรียนบ้านคลองหมีได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ที่แนบประกาศไปแล้วนั้น  ทางโรงเรียนขอเพิ่มเติมเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ เอกสารดังแนบ002

ติดต่อเรา