เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สพป.สระแก้วเขต1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาความสามารถผู้เรียน

ด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

1000

 

ติดต่อเรา