การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

ด้วย สพฐ.แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช่สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ (ดังสิ่งที่แนบ) 000

ติดต่อเรา