เพิ่มเติมเอกสาร การดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ให้โรงเรียนจัดทำรายละเอียดกรองข้อมูลด้านผู้สมัครเรียนตามแบบธรรมศึกษาที่ ๒/๑ ,๒/๒ ,๒/๓ เพิ่มเติม และจัดส่งมาที่ สพป.สระแก้ว เขต ๑ หรือส่งตรง กศน.อำเภอ แต่ละอำเภอภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้tomma1 tomma2 tomma3 tomma4 tomma5 tomma6

ติดต่อเรา