ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ยินดีต้อนรับ
1. นางมณี มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโiงเรียนบ้านพระเพลิง

 1. นางวันเพ็ญ พิสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
 2. นางชูศรี  แนวสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
  ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย
  จำนวน 7 คน  ดังนี้
 1. นางภานิชา ศิลาชัย
 2. นางสาวสุวรรณีย์   ปริปุณณะ
 3. นายอนุพงษ์ ปราสาทภิญโญ
 4. นายพงศ์อนันต์  มัดถาปะโท
 5. นางสาวสกุณา จันโท
 6. นางสาวจริยาวรรณ ชะรุมรัมย์
 7. นางสาวฐิญาภรณ์ แก้วมงคล
  KROO13 KROO1 KROO12 KROO8 KROO7 KROO6 KROO5 KROO11 KROO2 KROO9 KROO4 KROO3 KROO10
ติดต่อเรา