ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วราวเพื่อปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน    คลิกที่นี่่

ติดต่อเรา