ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ต้อรับครูคณิตศาสตร์คนใหม่

DSC_0264 DSC_0268 DSC_0271 DSC_0257 DSC_0276 DSC_0275