รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของโรงเรียน

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ชำระหนี้ค่าไฟฟ้าตามรายเดือนที่ สพฐ.แจ้ง และให้จัดส่งสำเนาใบเสร็จการชำระค่าไฟฟ้าแก่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 เนื่องจากเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

sataranu

ติดต่อเรา