ตรวจสอบภายใน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ตรวจสอบภายใน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
โดย นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สระแก้วเขต1
และ นายพดิน แก้วเจริญ นักวิชาการตรวจสอบถายในชำนาญการ สพป.สระแก้วเขต1

IMG_6028 IMG_6039 IMG_6043 IMG_6059 IMG_6123 IMG_6125 IMG_6128 IMG_6129

ติดต่อ สพป.สก.1