ขอความร่วมมือผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่โพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ โพสต์ภาพข่าวตามขนาดที่กำหนด

ขอความร่วมมือผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่โพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ โพสต์ภาพข่าวตามขนาดที่กำหนด

เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียนและหน่วยงานต่างของ สพป.สระแก้ว เขต 1 ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  พบว่าการโพสต์รูปภาพที่มีขนาดใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ลดลง  เนื่องจากต้องทำการโหลดรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ และต้องใช้เวลาในการโหลดนานมากขึ้น  ด้วยเหตุนี้เอง งาน ICT สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้

1. การโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์  รวมถึงข่าวอื่นๆ ควรใช้ภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ

2. การโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ ควรโพสต์  รูปพิเศษ  ด้วย เพราะจะทำให้หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม  โดย รูปพิเศษ  อยู่ที่กล่องเมนู ด้านขวา ดังภาพ

2

3. ขนาดของ  รูปพิเศษ  ที่แนะนำและขอความร่วมมือคือ  ขนาด  215 x 130 พิกเซล (กว้าง 215 พิกเซล  สูง 130 พิกเซล)

ดังภาพตัวอย่าง

* หมายเหตุ นอกจากรูปภาพพิเศษแล้ว รูปอื่นๆสามารถโพสต์ได้ตามปกติ แต่ควรปรับขนาดภาพให้เหมาะสมก่อนโพสต์

admin-ajax

4. โปรแกรมที่ง่ายที่สุดในการตัดขนาดรูปภาพให้ได้ขนาดตามที่ต้องการคือ PhotoScape  หากท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว กรุณากดที่นี่  เพื่อดาวน์โหลด

5. โปรดอ่าน คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อเป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการใช้งานเว็บไซต์ร่วมกันครับ

ขอขอบพระคุณ  

ทีมงาน ICT  สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1