เรียนเชิญนักเรียนประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

แจ้งโรงเรียนประชาสัมพันธ์นักเรียน ส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่  4  กันยายน  2558  รายละเอียดดังแนบ

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา