ประกาศ โรงเรียนทับทิมสยาม05 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนาม

โรงเรียนทับทิมสยาม05 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนาม กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 23  กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนทับทิมสยาม05 ตำบลคลองไก่เถื่อน  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว และกำหนดเปิดซอง ใบเสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนทับทิมสยาม05 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 23  กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ska1edu.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์                                             หมายเลข 089 – 8471986 ในวันและเวลาราชการ

IMG

ติดต่อเรา