การประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และมาตราฐานห้องสมุดโรงเรียน (ห้องสมุด 3 ดี)

นายสุจินต์ ศรีสรวล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางทิพย์วรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 และนางสุติมา คำแฝง ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 คณะกรรมการประเมินการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และมาตราฐานห้องสมุดโรงเรียน (ห้องสมุด 3 ดี) ประจำปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 โดย นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และคณะครูให้การต้อนรับในครั้งนี้
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

IMG_8931 copy

IMG_8956 copy

IMG_8935

IMG_9658

IMG_9656

IMG_8976

IMG_8940

006

IMG_8951

IMG_8988

ติดต่อเรา