Big cleaning ลูกน้ำยุงลาย

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย Big cleaning day

1605

1604

1603

1602

1601

1600

1599

1598

1597

ติดต่อเรา