ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 เจ้าหน้าที่อนามัย ตาหลังใน มาตรวจสุขภาพฟัน และฉีควัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักหนามDSCF4150

DSCF4152

DSCF4133

 

DSCF4145

ติดต่อ สพป.สก.1