รองฯ บุญสม ทองทา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองอุดม

132119

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รองฯบุญสม  ทองทา พร้อมด้วย ผอ.สุเทพ ไผ่ล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองอุดมในวันที่ 9 กรฎาคม 2558 เพื่อพบปะเพื่อนครู และมอบนโยบาย ในโอกาสนี้ ผอ.กิจสุพัฒน์  ครึกกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองอุดมคนใหม่ พร้อมทั้งคณะครูให้การต้อนรับ ได้รับคำชมจากท่านรองฯ เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนของผู้อำนวยการคนใหม่ที่พึ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นาน แต่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายพลิกโฉมหน้าโรงเรียนบ้านคลองอุดมพัฒนาแบบก้าวกระโดดหลังจากหยุดนิ่งมานาน วางแผนการทำงานที่เป็นระบบ ครูมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมีความมุ่งมั่นและสามัคคี หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ก่อนที่จะเดินทางกลับในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน 132120 132121 132139 132140