ประกาศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต

โรงเรียนบ้านทัพหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ska1edu.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๒๔๖๐๖๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

ติดต่อเรา