กำหนดการโครงการพระแสดงธรรมเทศนาสัญจร อำเภอเมืองสระแก้ว

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ 04153/ว2375 ลง 8 ก.ค.2558

เรื่อง กำหนดการโครงการพระแสดงธรรมเทศนาสัญจร โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว แล้วนั้น

ให้โรงเรียนเตรียมสถานที่ฟังธรรม และ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมรับฟังธรรมสัญจรครั้งนี้ ตามกำหนดวันเวลาที่แจ้งไปแล้ว และให้รายงานผลการฟังธรรมพร้อมภาพประกอบ ตามฟอร์มที่แนบ หากมีข้อซักถาม โทร 081 – 864-7350 ศน.วีรศักดิ์ หรือ พระมหา ดร.ไพวงษ์ พลญาโณ เจ้าอาวาสวัดคลองคันฉอ โทร 098-259-1499 ฝ่ายประสานงานคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระแก้ว


from repot

 

ติดต่อเรา