กุญแจดอกที่ 1 สนามเด็กเล่น

นางสาวดวงเดือน  สายทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชาวบ้านคลองทราย

ร่วมสร้างสนามเด็กเล่น BBL  ในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

ทางโรงเรียนบ้านคลองทรายขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชาวบ้านคลองทราย 

ในการสร้างสนามสำเร็จออกมาสวยงาม

 

 

1610962_846931688689361_6350023716487321285_n 11009977_846926048689925_791873172774231687_n 11017501_846932138689316_6066883428388705682_n 11052483_583713165100481_2825120366092158535_n 11169168_846926705356526_2539356641835693406_n 11207290_846920542023809_1345677866613907714_n 11228113_846924038690126_3731087112460202603_n 11694859_846926425356554_106975514905300339_n 11698468_846919882023875_4271426130746630482_n 11705140_846932045355992_3253582937724457788_n 11707700_846927478689782_1204606174544376377_n 11717124_998241836873136_1675106277_n 11737944_846920025357194_3732508272268236772_n 11738075_846921558690374_4717621858283801600_n 11743014_846920808690449_2548703053438686028_n 11745697_846932188689311_5311146831694286522_n 11751769_846932275355969_2477246914042253459_n 11751776_846920892023774_3089006899658409620_n 11751842_846920578690472_8029760462998154196_n

ติดต่อ สพป.สก.1