เรียนเชิญคุณครูปฐมวัย(อำเภอเขาฉกรรจ์)ประชุม

เรียนเชิญคุณครูปฐมวัย (อำเภอเขาฉกรรจ์) โรงเรียนละ 1 ท่านเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมจุดประทีปปฐมวัย ในวันพุธ  ที่  15  กรกฎาคม  2558  เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1