อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง (C.B.T.C.)

ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง (C.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ติดต่อ สพป.สก.1