รายงานรูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2558-2561

แจ้งโรงเรียนบ้านลุงพลู โรงเรียนวนาสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ์) โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านเทศมงคล โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย โรงเรียนบ้านหนองข่า โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) โรงเรียนบ้านดอนดินแดง โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม โรงเรียนบ้านพรสวรรค์( อ.วังน้ำเย็น) โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ โรงเรียนบ้านคลองอุดมและโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุขให้รายงานรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามแบบรายงานที่กำหนดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน สพฐ.small school

ติดต่อเรา