โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านคลองหาด หมู่ 7  ต.คลองหาด  อ.คลองหาด  จ.สระแก้ว

 

001

 

ติดต่อเรา