อบรมเชิงปฏิบัติการ School change maker festival อ.คลองหาด

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ School change maker festival พลิกโฉมโรงเรียนในอำเภอคลองหาด สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการในเขตพื้นที่ อำเภอคลองหาด จำนวน ๒๖๕ คนเข้ารับการอบรม พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร และครูในเขตอำเภอคลองหาด ได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้แด่นายศักดิ์ชัย บรรณสาร และนางกรองแก้ว พาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับถาวร ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๘ ในครั้งนี้ด้วย

IMG_8341 IMG_8344 IMG_8349 IMG_8352 IMG_8354 IMG_8357 IMG_8392 IMG_8400 IMG_8423 IMG_8433 IMG_8436 IMG_8438 IMG_8439 IMG_8443 IMG_8445 IMG_8448 IMG_8449 IMG_8495 IMG_8497 IMG_8508 IMG_8523 IMG_8524 IMG_8528 IMG_8551

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1