โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยาได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ School change maker festival

วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2558  โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ School change maker festival ที่ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  และมุทิตาจิตท่านผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ ผู้อำนวยการกรองแก้ว พาลี ผอ.โรงเรียนบ้านซับถาวร

20150711_092213

20150711_092234

20150711_092247

20150711_092815

20150711_144930

20150711_144931

20150711_145116

20150711_152731

20150711_183124

ติดตามข่าวสารโรงเรียนได้ทาง https://www.facebook.com/sorsakulschool

ติดต่อ สพป.สก.1