ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคลองหาดประชุม

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอคลองหาด ประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสามัคคีราษฏร์บำรุง

ติดต่อ สพป.สก.1