ขอเชิญประชุม เครือข่ายหาดไทรทอง

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบเรื่องอาเซียน ของโรงเรียนในเครือข่ายหาดไทรทอง ประชุมพร้อมกันที่ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วันที่ 17 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1