กำจัดยุงลาย ด้วยทรายอะเบท

โรงเรียนบ้านลุงพลูร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลลุงพลู

นำนักเรียนพร้อมด้วย ชาวบ้าน และ อสม. 

ร่วมกันหยอดทรายอะเบท  กำจัดยุงลาย 

เมื่อวันศุกร์  ที่ 10 กรกฎาคม 2558

*********

 2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

12

😳 😳  😳

ติดต่อ สพป.สก.1