ด่วนที่สุด………… วิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกลเทิดไท้สิรินธร”

11ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 จัดมหกรรมวิชาการวํฒนธรรมสู่อาเซียน  “วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกลเทิดไท้สิรินธร” ในวันที่ 8 -9 สิงหาคม 2558  ณ  สพป.สระแก้ว เขต 1 งานการศึกษาปฐมวัย  ได้รับมอบหมายให้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย   ดังนั้นจึงแจ้งให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม  ในวันที่ 13  ก.ค. 58   เวลา 13.00 – 16.00  ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( ดังแนบ)  11111

ติดต่อ สพป.สก.1