ศึกษาดูงาน BBLโรงเรียนวัดบางใหญ่ จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายบูรพา  และศน.ทิพวรรณ  สุวรรณ  ศึกษานิเทศประจำเครือข่าย    ประกอบด้วย   ร.ร.บ้านทุ่งพระ   ร.ร.บ้านหนองนกกระเรียน  ร.ร.อนุบาลเมืองสระแก้ว  ร.ร.บ้านโคกมะตูม และโรงเรียนบ้านหน้าสถานี   ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้แบบ BBL  ที่ร.ร.วัดบางใหญ่  จ.สุพรรณบุรี ซึ่งประสบผลสำเร็จจากการจัดการเรียนรู้   เป็นโรงเรียนแกนนำ   

DSC06259-tile

ติดต่อ สพป.สก.1