โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬา To Be Number One

โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬา To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด  11 หมู่บ้าน ของ อบต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558

 

 

 

 

DSC_8996 DSC_8987 DSC_8980 DSC_8978 IMG_8442 IMG_8440 DSC_9006 DSC_8999 IMG_8435 DSC_9012

ติดต่อเรา