โรงเรียนบ้านคลองหมี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านคลองหมี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเอกคณิตศาสตร์  จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 กรกฎาคม 2558

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านคลองหมี หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว001 จ.สระแก้ว

ติดต่อเรา