ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาฉกรรจ์มาดูแลตรวจสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและการป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังรี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

IMG_5619IMG_5620IMG_5621IMG_5622

ติดต่อ สพป.สก.1