ขอเชิญร่วมสมัครประกวดบรรเลงดนตรีไทย

มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ขอเชิญร่วมสมัครประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง พุทธศักราช ๒๕๕๘ ” ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/sornthongthai สอบถามโทร ๐๘๓ – ๑๓๔ ๗๔๖๖ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1