แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้ครูผู้ช่วยเข้าอบรม ระหว่างวันที่  9-11 พ.ค.57 และวันที่  12-14 พ.ค.57 นั้น  แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสามารถโหลดเอกสารที่ต้องใช้ใน Remote Drive  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ติดต่อเรา