โดนใจ วัยใส

8 กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว เข้ารับการอบรมในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเตียน โดยมีเจ้าหน้าที่อนามัยมาให้ความรู้เรื่องรักนวลสงวนตัว และเจ้าหน้าที่ตำรวจ The Ping โดนใจ ให้ความรู้เรื่องเติมฝัน ปั้นยิ้มและยังให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมกับมอบของรางวัลให้ผู้ที่ร่วมตอบคำถาม

S__8732684

44648

44649

109187

S__8732682

S__8732684

ติดต่อ สพป.สก.1