การเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดแข่งขันรอบค้ดเลือก ระดับประเทศ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ รอบคัดเลือก จำนวน 2 กิจกรรม
1.เขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กหญิงกนกนาฏ แสนหาญ
2.เขียนเรียงความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เด็กหญิงสิริชนก ตะถา

11693208_928319503896678_1579584615_n 11721338_928319537230008_1031345418_n 11721443_928319490563346_14415197_n

ติดต่อ สพป.สก.1