ร่วมงานแสดงความยินดี กำนันสุชาติ ศรีเทพ กำนันตำบลพระเพลิง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก

ผอ.ชูศรี แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
และคณะครู
ร่วมงานแสดงความยินดี กำนันสุชาติ ศรีเทพ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก
เนื่องในโอกาสฉลองรับตำแหน่งใหม่ กำนันตำบลพระเพลิง
วันที่ 9 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558
11 12 MANG2 MANG3 13 MANG5 MANG4

ติดต่อเรา